Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Quản lý nhà nước
Địa chỉ: 33-35 Phan Bội Châu, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 84-0510.3861666
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Quản lý nhà nước
Địa chỉ: 70 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 84-0510.3851772
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Quản lý nhà nước
Địa chỉ: 02 Thái Phiên, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 84-0510.3914725
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Quản lý nhà nước
Địa chỉ: 45 Hùng Vương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng rị
Điện thoại: 84-053.3852501
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Quản lý nhà nước
Địa chỉ: 14B Bạch Đằng, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 84-0650.3829686
Loại hình hoạt động: Công ty Cổ phần
Lĩnh vực hoạt động: Quản lý nhà nước
Địa chỉ: 86 Nguyễn Gia Thiều, thành phố Huế - Việt Nam
Email: hue-fdc@vnn.vn  -   Điện thoại: (84-54) 522401 - 522
www.huefdc.org.vn
Loại hình hoạt động: Tổ chức phi chính phủ (NGO)
Lĩnh vực hoạt động: Quản lý nhà nước
Địa chỉ: 01 Quang Trung, P. Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 84-0650.3824805
Loại hình hoạt động: Cty TNHH 1 TV
Lĩnh vực hoạt động: Quản lý nhà nước
Địa chỉ: 53 Nguyễn Gia Thiều, thành phố Huế - Việt Nam
Email: humexco@dng.vnn.vn  -   Điện thoại: (84-54) 541044  -  Fax: (84-54) 527926
www.humexco.com.vn
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Quản lý nhà nước
Địa chỉ: 51 Nguyễn Huệ, thành phố Huế - Việt Nam
Email: info@huecustoms.gov.vn; vanphongcuchqhue@gmail.com  -   Điện thoại: (84-54) 822276  -  Fax: (84-54) 824049
www.huecustoms.gov.vn
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Quản lý nhà nước
Địa chỉ: 27 Lê Mao, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 84-038.3843174