Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Quản lý nhà nước
Địa chỉ: 06 Nguyễn Chí Thanh - Thành phố Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0510.3852271  -  Fax: 0510.3852271
http://www.sotuphapqnam.gov.vn/
Loại hình hoạt động: Tổ chức phi chính phủ (NGO)
Lĩnh vực hoạt động: Quản lý nhà nước
Địa chỉ: 25 Nguyễn Văn Cừ, thành phố Huế
Điện thoại: 84-054.3845595
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Quản lý nhà nước
Địa chỉ: 02 Tôn Đức Thắng, thành phố Huế - Việt Nam
Email: thongtinxuctien@gmail.com  -   Điện thoại: (84-54) 810216  -  Fax: (84-54) 833147
www.itradetthue.gov.vn
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Quản lý nhà nước
Địa chỉ: 52 Hùng Vương, thành phố Huế
Điện thoại: 84-054.3822166
Loại hình hoạt động: Cty TNHH 1 TV
Lĩnh vực hoạt động: Quản lý nhà nước
Địa chỉ: 103 Bùi Thị Xuân, thành phố Huế
Email: ctntth@dng.vnn.vn  -   Điện thoại: 054.833.710 - 826.21  -  Fax: 054.826580
www.huewaco.com
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Quản lý nhà nước
Địa chỉ: Số 29 đường 3/4, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 84-063.3824052
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Quản lý nhà nước
Địa chỉ: 23-25 Lê Lợi, thành phố Huế
Điện thoại: 84-054.3824647
tuphap@thuathienhue.gov.vn
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Quản lý nhà nước
Địa chỉ: 102 Nguyễn Huệ, thành phố Huế
Email: dltth@dienluctth.com.vn  -   Điện thoại: 84-054.2211222
www.dienluctth.com.vn
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Quản lý nhà nước
Địa chỉ: Khối 3 thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 84-0510.3871216
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Quản lý nhà nước
Địa chỉ: 98 Triệu Quốc Đạt, P. Điện Biên, TP Thanh Hóa , tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại: 84-037.2210204