Loại hình hoạt động: Doanh nghiệp Tư nhân
Lĩnh vực hoạt động: Phòng trà - Cafe
Địa chỉ: 139 Chi Lăng , Thành phố Huế
Email: office@dathaocoffee.com  -   Điện thoại: 091.404.2388
www.dathaocoffee.com