Loại hình hoạt động: Công ty Cổ phần
Lĩnh vực hoạt động: Ô tô - Xe máy
Địa chỉ: 38 Hồ Đắc Di - Phường An Cựu -Thành phố Huế
Email: thongnhatoto@gmail.com  -   Điện thoại: 0543.822593  -  Fax: 0543.826630
www.otothongnhat.com.vn
Loại hình hoạt động: Doanh nghiệp Tư nhân
Lĩnh vực hoạt động: Ô tô - Xe máy
Địa chỉ: 29 Lê Trung Định. TP Huế
Điện thoại: 054.3522906  -  Fax: 054.3522906
www.xnvantaihungvuong-tthue.com.vn
Loại hình hoạt động: Công ty Cổ phần
Lĩnh vực hoạt động: Ô tô - Xe máy
Địa chỉ: Số 12 – Nguyễn Bỉnh Khiêm - TP Huế - Thừa Thiên Huế
Email: phucsinhbike@gmail.com  -   Điện thoại: 84.54.3522368  -  Fax: 84.54.3571777
www.xedapphucsinh.com