Loại hình hoạt động: Hành chính sự nghiệp có thu
Lĩnh vực hoạt động: Nghệ thuật - Nhiếp ảnh
Địa chỉ: Nhà hát Duyệt Thị Đường (Đại Nội - Huế) - Việt Nam
Email: nhahatcungdinhhue@gmail.com  -   Điện thoại: (84-54) 514989   -  Fax: (84-54) 522070
www.nhanhac.com.vn