Loại hình hoạt động: Công ty TNHH
Lĩnh vực hoạt động: Kiến trúc - Xây dựng
Địa chỉ: 9 Hà Nội, thành phố Huế - Việt Nam
Email: hueconscom@dng.vnn.vn  -   Điện thoại: (84-54) 821510 - 849  -  Fax: (84-54) 825152
www.xaylap-tthue.com
Loại hình hoạt động: Công ty Cổ phần
Lĩnh vực hoạt động: Kiến trúc - Xây dựng
Địa chỉ: Lô E, Khu Công Nghiệp Phú Bài, Thừa Thiên Huế - Việt Nam
Email: cnxdtth4lhp@dng.vnn.vn ; cosevco7@dng.vnn.vn   -   Điện thoại: (84-54) 862525 - 862  -  Fax: (84-54) 862386
www.cosevco7.com.vn
Loại hình hoạt động: Công ty Cổ phần
Lĩnh vực hoạt động: Kiến trúc - Xây dựng
Địa chỉ: Lô 77 đường Phạm Văn Đồng, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế - Việt Nam
Email: hc@xdgt-tth.com.vn  -   Điện thoại: (84-54) 823486  -  Fax: (84-54) 823486
www.xdgt-tth.com.vn
Loại hình hoạt động: Công ty Cổ phần
Lĩnh vực hoạt động: Kiến trúc - Xây dựng
Địa chỉ: 47 Nguyễn Sinh Cung, Phường Vĩ Dạ, TP Huế.
Email: thtransportationjsc@gmail.com  -   Điện thoại: (+84) 054. 3624 105  -  Fax: 054. 3846 189
www.thtransportation.vn
Loại hình hoạt động: Công ty Cổ phần
Lĩnh vực hoạt động: Kiến trúc - Xây dựng
Địa chỉ: Đường Nguyễn Du, thị trấn Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị
Điện thoại: 84-053.3820028