Loại hình hoạt động: Công ty Cổ phần
Lĩnh vực hoạt động: Khách sạn - Nhà nghỉ
Địa chỉ: 9 Ly Thuong Kiet Street, Hue City, VietNam
Email: hueheritagehotel@vnn.vn   -   Điện thoại: 84.054.3838887   -  Fax: 84.054.3838999
www.hueheritagehotel.com
Loại hình hoạt động: Công ty Cổ phần
Lĩnh vực hoạt động: Khách sạn - Nhà nghỉ
Địa chỉ: Số 15 Lý Thường Kiệt, thành phố Huế
Email: khanh@festivalhuehotel.com.vn  -   Điện thoại: 84.054.3828255  -  Fax: 84.054.3823204
www.festivalhuehotel.com.vn
Loại hình hoạt động: Công ty Cổ phần
Lĩnh vực hoạt động: Khách sạn - Nhà nghỉ
Địa chỉ: Số 61 Hùng Vương , Thành phố Huế
Email: huuthuan@dng.vnn.vn; greenbamboohue@gmail.com  -   Điện thoại: +84.054.3828888   -  Fax: +84.054.3828345
www.greenbamboohotelhue.com ; www.greenbamboohotelhue.com.vn ; www.greenbamboohotel.com.vn
Loại hình hoạt động: Công ty Cổ phần
Lĩnh vực hoạt động: Khách sạn - Nhà nghỉ
Địa chỉ: 57 - 59 Ben Nghe street.Hue City, Vietnam
Email: info@camellia-hotels.com.vn   -   Điện thoại: (84-54) 2220550  -  Fax: (84-54) 2220440
www.camellia-hotels.com.vn www.camelliahue.com www.camelliahotelhue.com
Loại hình hoạt động: Công ty Cổ phần
Lĩnh vực hoạt động: Khách sạn - Nhà nghỉ
Địa chỉ: 100 Nguyễn Huệ, thành phố Huế
Điện thoại: 84-054.3833133