Loại hình hoạt động: Công ty Cổ phần
Lĩnh vực hoạt động: Khách sạn - Nhà nghỉ
Địa chỉ: 51 Lê Lợi, thành phố Huế - Việt Nam
Email: hghotel@dng.vnn.vn  -   Điện thoại: 054.3822122  -  Fax: 054.3823102 - 384555
http://www.huonggianghotel.com.vn/
Loại hình hoạt động: Doanh nghiệp Tư nhân
Lĩnh vực hoạt động: Khách sạn - Nhà nghỉ
Địa chỉ: 57/03 Nguyen Cong Tru Str, Hue city, Vietnam
Email: info@vinahotel.com.vn  -   Điện thoại: 84 (54)625114. 36006  -  Fax: 84 (54) 6252146
http://vinahotel.com.vn
Loại hình hoạt động: Doanh nghiệp Tư nhân
Lĩnh vực hoạt động: Khách sạn - Nhà nghỉ
Địa chỉ: 2 Lê Lợi, thành phố Huế - Việt Nam
Email: sales@greenhotel-hue.com; info@greenhotel-hue.com  -   Điện thoại: (84-54) 824848 / Fax
www.greenhotel-hue.com
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH
Lĩnh vực hoạt động: Khách sạn - Nhà nghỉ
Địa chỉ: Đại lộ Hùng Vương, thành Phố Huế - Việt Nam
Email: info@imperial-hotel.com.vn  -   Điện thoại: (84-54) 882222 - 882
www.imperial-hotel.com.vn
Loại hình hoạt động: Doanh nghiệp Tư nhân
Lĩnh vực hoạt động: Khách sạn - Nhà nghỉ
Địa chỉ:
Loại hình hoạt động: Doanh nghiệp Tư nhân
Lĩnh vực hoạt động: Khách sạn - Nhà nghỉ
Địa chỉ: 16 Nguyen Thai Hoc st, Hue city, Vietnam
Email: info@romancehotel.com.vn  -   Điện thoại: 84.54.3898 888  -  Fax: 84.54.3839 898
www.romancehotel.com.vn
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH
Lĩnh vực hoạt động: Khách sạn - Nhà nghỉ
Địa chỉ: 29 Trần Quang Khải, thành phố Huế - Việt Nam
Email: sales@huequeenhotel.com; huequeenhotel@yahoo.com  -   Điện thoại: (84-54) 220 221-22-2
www.huequeenhotel.com
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH
Lĩnh vực hoạt động: Khách sạn - Nhà nghỉ
Địa chỉ: 12 Hùng Vương, thành phố Huế - Việt Nam
Email: duytanhuehotel@vnn.vn; nkduytan@dng.vnn.vn  -   Điện thoại: (84-54) 825001  -  Fax: (84-54) 826477
www.duytanhotel.com.vn
Loại hình hoạt động: Doanh nghiệp Tư nhân
Lĩnh vực hoạt động: Khách sạn - Nhà nghỉ
Địa chỉ: 47 Nguyen Sinh Cung St, Hue City - Vietnam
Email: vidahotel@hotmail.com  -   Điện thoại: (84-54) 826145 - 826  -  Fax: (84-54) 826147
www.vidahotel.com.vn
Loại hình hoạt động: Công ty Cổ phần
Lĩnh vực hoạt động: Khách sạn - Nhà nghỉ
Địa chỉ: 12 Hùng Vương - Thành phố Huế
Email: duytanhuehotel@vnn.vn  -   Điện thoại: 84.054.3825001  -  Fax: 84.054.3826477
www.duytanhotel.com.vn