Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Giáo dục - Đào tạo
Địa chỉ: 05 Hà Nội, thành phố Huế - Việt Nam
Email: huecdt@dng.vnn.vn  -   Điện thoại: (84-54) 833538   -  Fax: (84-54) 833652
www.huecdt.edu.vn
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Giáo dục - Đào tạo
Địa chỉ: 03 Đống Đa - TP Huế
Email: pgdhue@dng.vnn.vn  -   Điện thoại: 84.54.3824575  -  Fax: 84.54.3824575
http://www.pgd-hue-tthue.edu.vn/
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Giáo dục - Đào tạo
Địa chỉ: 06 Ngô Quyền - Huế - Việt Nam
Email: dhyh@dng.vnn.vn  -   Điện thoại: 84.54.3822173  -  Fax: 84.54.3822873
http://www.huemed-univ.edu.vn
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Giáo dục - Đào tạo
Địa chỉ: 100 Phùng Hưng, thành phố Huế
Điện thoại: 84-054.3529139
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Giáo dục - Đào tạo
Địa chỉ: 123 Nguyễn Huệ, thành phố Huế
Điện thoại: 84-054.3810900
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Giáo dục - Đào tạo
Địa chỉ: 22 Nguyễn Thái Học, thị xã KonTum - Việt Nam
Email: gdkt@dng.vnn.vn  -   Điện thoại: (84-60) 914325 - 862
www.kontum.edu.vn
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Giáo dục - Đào tạo
Địa chỉ: Cơ sở 01: Số 4 Trần Quang Khải – TP Huế
Email: tdlhue@dng.vnn.vn   -   Điện thoại: 3826206
huerc.edu.vn
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Giáo dục - Đào tạo
Địa chỉ: 14 Lê Lợi, Thành phố Huế
Email: phongmay@thpt-haibatrung-tthue.edu.vn  -   Điện thoại: 84.54.3848714  -  Fax: 84.54.3848714
www.thpt-haibatrung-tthue.edu.vn
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Giáo dục - Đào tạo
Địa chỉ: Lộc An, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế
Email: thptaldong@yahoo.com  -   Điện thoại: 84.54.3874232  -  Fax: 84.54.3824575
http://www.thpt-anluongdong-tthue.edu.vn
Loại hình hoạt động: Hành chính sự nghiệp có thu
Lĩnh vực hoạt động: Giáo dục - Đào tạo
Địa chỉ: 54 Ngô Quyền, Thành phố Huế
Email: tttx.tinh@thuathienhue.edu.vn  -   Điện thoại: 054.3822530  -  Fax: 054.3849350
http://gdtxthuathienhue.edu.vn