Loại hình hoạt động: Hành chính sự nghiệp có thu
Lĩnh vực hoạt động: Du lịch - Lữ hành
Địa chỉ: Xã Sơn Trạch - Huyện Bố Trạch - Tỉnh Quảng Bình
Email: phongnhakebangdl@gmail.com  -   Điện thoại: 0918 841 455 – 0918
www.http://phongnhatourism.com.vn/
Loại hình hoạt động: Hành chính sự nghiệp có thu
Lĩnh vực hoạt động: Du lịch - Lữ hành
Địa chỉ: Tam Tòa, 23 Tống Duy Tân, thành phố Huế - Việt Nam
Email: huemonuments@dng.vnn.vn  -   Điện thoại: (84-54) 529012   -  Fax: (84-54) 526083
www.hueworldheritage.org.vn
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Du lịch - Lữ hành
Địa chỉ: 08 Lý Thường Kiệt, thành phố Huế
Email: svhttdl@thuathienhue.gov.vn  -   Điện thoại: 84-054.3826334
www.svhttdl.hue.gov.vn
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Du lịch - Lữ hành
Địa chỉ: 183 Lê Hồng Phong, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 84-056.3822796
Loại hình hoạt động: Công ty Cổ phần
Lĩnh vực hoạt động: Du lịch - Lữ hành
Địa chỉ: 21 Đội Cung, thành phố Huế
Điện thoại: 84-054.3932293