Loại hình hoạt động: Công ty TNHH
Lĩnh vực hoạt động: Dịch vụ vận chuyển
Địa chỉ: 68/10z quốc lộ 22, ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh
Email: support@hoangdaigroup.com  -   Điện thoại: 84.8.3601 8880  -  Fax: 84.8. 3897.3648
www.hoangdaigroup.com