Loại hình hoạt động: Công ty Cổ phần
Lĩnh vực hoạt động: Địa ốc - Bất động sản
Địa chỉ: Tầng 2, số 22 Tố Hữu, thành phố huế
Điện thoại: 84-054.3938893
Loại hình hoạt động: Công ty Cổ phần
Lĩnh vực hoạt động: Địa ốc - Bất động sản
Địa chỉ: 25 Nguyễn Văn Cừ, thành phố Huế
Điện thoại: 84-054.3824892
Loại hình hoạt động: Doanh nghiệp Tư nhân
Lĩnh vực hoạt động: Địa ốc - Bất động sản
Địa chỉ: Khu công nghiệp VLXD, thị trấn Tứ Hạ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế
Email: sales@phuongminh.com.vn  -   Điện thoại: (84-54) 210319 - 200
www.phuongminh.com.vn