Loại hình hoạt động: Công ty Cổ phần
Lĩnh vực hoạt động: Quản lý nhà nước
Địa chỉ: 86 Nguyễn Gia Thiều, thành phố Huế - Việt Nam
Email: hue-fdc@vnn.vn  -   Điện thoại: (84-54) 522401 - 522
www.huefdc.org.vn
Loại hình hoạt động: Tổ chức phi chính phủ (NGO)
Lĩnh vực hoạt động: Quản lý nhà nước
Địa chỉ: 01 Quang Trung, P. Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 84-0650.3824805
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Du lịch - Lữ hành
Địa chỉ: 08 Lý Thường Kiệt, thành phố Huế
Email: svhttdl@thuathienhue.gov.vn  -   Điện thoại: 84-054.3826334
www.svhttdl.hue.gov.vn
Loại hình hoạt động: Doanh nghiệp Tư nhân
Lĩnh vực hoạt động: Khách sạn - Nhà nghỉ
Địa chỉ: 57/03 Nguyen Cong Tru Str, Hue city, Vietnam
Email: info@vinahotel.com.vn  -   Điện thoại: 84 (54)625114. 36006  -  Fax: 84 (54) 6252146
http://vinahotel.com.vn
Loại hình hoạt động: Doanh nghiệp Tư nhân
Lĩnh vực hoạt động: Khách sạn - Nhà nghỉ
Địa chỉ: 2 Lê Lợi, thành phố Huế - Việt Nam
Email: sales@greenhotel-hue.com; info@greenhotel-hue.com  -   Điện thoại: (84-54) 824848 / Fax
www.greenhotel-hue.com
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH
Lĩnh vực hoạt động: Thủ công - Mỹ nghệ
Địa chỉ: 20 Chi Lăng, thành phố Huế - Việt Nam
Email: mexungthienhuong@yahoo.com.vn  -   Điện thoại: (84-54) 511246 - 522  -  Fax: (84-54) 534473
www.mexungthienhuong.com.vn
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH
Lĩnh vực hoạt động: Khách sạn - Nhà nghỉ
Địa chỉ: Đại lộ Hùng Vương, thành Phố Huế - Việt Nam
Email: info@imperial-hotel.com.vn  -   Điện thoại: (84-54) 882222 - 882
www.imperial-hotel.com.vn
Loại hình hoạt động: Doanh nghiệp Tư nhân
Lĩnh vực hoạt động: Khách sạn - Nhà nghỉ
Địa chỉ:
Loại hình hoạt động: Doanh nghiệp Tư nhân
Lĩnh vực hoạt động: Y tế - Sức khỏe
Địa chỉ: 40 Trường Chinh, thành phố Huế - Việt Nam
Email: thaimai_med@yahoo.com.vn  -   Điện thoại: (84-54) 845403
www.nvthaihospital.com.vn
Loại hình hoạt động:
Lĩnh vực hoạt động:
Địa chỉ: 222 Phan Chu Trinh, thành phố Huế - Việt Nam
Email: phuocvinh@dng.vnn.vn  -   Điện thoại: (84-54) 822762 / Fax
www.phuocvinh.com.vn