Loại hình hoạt động: Công ty Cổ phần
Lĩnh vực hoạt động: Địa ốc - Bất động sản
Địa chỉ: Tầng 2, số 22 Tố Hữu, thành phố huế
Điện thoại: 84-054.3938893
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Quản lý nhà nước
Địa chỉ: 52 Hùng Vương, thành phố Huế
Điện thoại: 84-054.3822166
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Giáo dục - Đào tạo
Địa chỉ: 06 Ngô Quyền - Huế - Việt Nam
Email: dhyh@dng.vnn.vn  -   Điện thoại: 84.54.3822173  -  Fax: 84.54.3822873
http://www.huemed-univ.edu.vn
Loại hình hoạt động: Cty TNHH 1 TV
Lĩnh vực hoạt động: Quản lý nhà nước
Địa chỉ: 103 Bùi Thị Xuân, thành phố Huế
Email: ctntth@dng.vnn.vn  -   Điện thoại: 054.833.710 - 826.21  -  Fax: 054.826580
www.huewaco.com
Loại hình hoạt động: Công ty Cổ phần
Lĩnh vực hoạt động: Thời trang - Làm đẹp
Địa chỉ: 122 Dương Thiệu Tước - Phường Thủy Dương – Thị xã Hương Thủy – Tỉnh Thừa Thiên Huế.
Điện thoại: 84-054.3864426  -  Fax: (84).054.3864338.
http://huegatex.com.vn/
Loại hình hoạt động: Hành chính sự nghiệp có thu
Lĩnh vực hoạt động: Du lịch - Lữ hành
Địa chỉ: Tam Tòa, 23 Tống Duy Tân, thành phố Huế - Việt Nam
Email: huemonuments@dng.vnn.vn  -   Điện thoại: (84-54) 529012   -  Fax: (84-54) 526083
www.hueworldheritage.org.vn
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Giáo dục - Đào tạo
Địa chỉ: 100 Phùng Hưng, thành phố Huế
Điện thoại: 84-054.3529139
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Quản lý nhà nước
Địa chỉ: Số 29 đường 3/4, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 84-063.3824052
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Giáo dục - Đào tạo
Địa chỉ: 123 Nguyễn Huệ, thành phố Huế
Điện thoại: 84-054.3810900
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Giáo dục - Đào tạo
Địa chỉ: 22 Nguyễn Thái Học, thị xã KonTum - Việt Nam
Email: gdkt@dng.vnn.vn  -   Điện thoại: (84-60) 914325 - 862
www.kontum.edu.vn