Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Giáo dục - Đào tạo
Địa chỉ: 01 Nguyễn Trường Tộ, thành phố Huế
Điện thoại: 84-054.3829328
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Giáo dục - Đào tạo
Địa chỉ: Thủy Phương, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 84-054.3864170
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Giáo dục - Đào tạo
Địa chỉ: xã Điền Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Email: webmaaster@tamgiang.net  -   Điện thoại: 84-054.3553920
www.tamgiang.net
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Quản lý nhà nước
Địa chỉ: 02 Lê Hồng Phong, thành phố huế
Điện thoại: 84-054.3826794
Loại hình hoạt động: Công ty Cổ phần
Lĩnh vực hoạt động: Điện tử - Viễn thông
Địa chỉ: 60 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, HCM
Điện thoại: 84-08.38458518
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Quản lý nhà nước
Địa chỉ: 35 Nguyễn Huệ, thành phố Huế
Điện thoại: 84-054.3820241